Política de privacitat, avis legal i política de cookies

Política de privacitat
Avis Legal
política de cookies

 • Denominació Social: Treballs Nàutic Mar S.L.
 • Nomb Comercial: Màgic Palamós
 • Domicili Social: Avda. Pau Casals, 86/88 Baixos 1ª, 17251, Calonge i Sant Antoni, Girona, España
 • CIF / NIF: B55167548
 • Telèfon: +34 629 349 350
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Nom del domini: www.magicpalamos.com
 • Autorització administrativa: activa

OBJECTE

El prestamista, responsable del lloc web, poseu a disposició dels usuaris el present document amb el que pretendre complir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). ) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les quals són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el rigorós compliment de les disposicions aquí disposades, així com qualsevol altra disposició legal que fora de l’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pudiera aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestamista s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

El lloc web de prestamista pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme unes funcions determinades que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc). Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desaparèixer al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per demanar informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xerrades, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es converteixin en causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Les dades de contacte per part d’aquesta pàgina WEB no tenen el consentiment de contactes comercials o siguin quines siguin les intencions de l’usuari que contacta, excepte pressupostos, suport tècnic o pressupostos dels nostres serveis.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa EUROPEA de protecció de dades de caràcter personal, garantint el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament de Desenvolupament de la RGPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de l’entitat informant els usuaris respecte als aspectes següents:

 • Dades del responsable del tractament: Treballs Nàutics Mar S.L.
 • Dades tractades: Adreça d’E-mail, nom, NIF, adreça postal
 • Fitxer on s’emmagatzemen: base de dades interna.
 • Finalitat del tractament: comercial.
 • Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar: L’usuari és lliure de facilitar el seu correu electrònic si així ho desitja per rebre notícies.
 • Sobre els drets que assisteixen tots els usuaris i el procediment per exercitar-los. Mitjançant correu a [email protected] des de l’adreça de correu electrònic proporcionada podreu efectuar els vostres drets de baixa o cancel·lació de dades.

QUINES DADES RECOLLIM?

Des que contactis amb Treballs Nàutics Mar S.L., ja sigui perquè demanes informació sobre els nostres productes o serveis o perquè vols ser el nostre client, necessitem tractar les teves dades personals. Amb caràcter general, demanem aquestes dades identificatives: nom, cognoms, nom comercial, NIF, localitat, país i telèfon. Aquestes dades no són obligatòries i fins i tot és possible registrar-se només amb un nom i un correu electrònic.

A més, es recolliran les dades de navegació següents: IP de connexió a Internet, característiques del dispositiu, idioma de preferència, país d’ubicació i dades de la sessió (domini de referència, pàgines visitades, data i hora d’accés a la web).

Els mateixos els obtenim des del registre de la nostra web, el nostre Blog i el nostre servei datenció a client i ajuda.

QUIN ÚS DONEM A AQUESTES DADES?

Utilitzem les dades per al següent:

 • En cas de demanar informació, per facilitar l’oferta comercial dels serveis que oferim.
 • Per prestar el servei de facturació en cas que es creï un compte.
 • Per fer estadístiques i informes de mercat.
 • Per analitzar el comportament de navegació i accés dels usuaris als nostres llocs web i aplicacions.
 • Per oferir nous serveis propis que puguin ser interessants dels nostres usuaris.
 • A través de les cookies i del codi de seguiment incorporat a la nostra web i apps, es recopila informació per millorar l’experiència de l’usuari.

Amb caràcter previ a l’ús dels nostres llocs web, seràs informat de la nostra política de cookies. Les cookies són importants per al funcionament correcte d’un lloc web. Utilitzem cookies per millorar la teva experiència com a usuari i fer estadístiques. Pots trobar més informació a “Política de cookies”.

COMPARTIM O CEDIM LES TEVES DADES?

No.Treballs Nàutics Mar S.L.. no cedirà les teves dades personals a cap empresa, llevat de les que siguin requerides per terceres empreses o proveïdors de Treballs Nàutics Mar S.L. per al correcte oferiment dels nostres serveis. Aquestes dades seran les estrictament necessàries perquè Treballs Nàutics Mar S.L. pugui oferir els seus productes o serveis i ni Treballs Nàutics Mar SL, ni les terceres empreses faran un ús de les dades diferent de l’indicat a la present política oa l’Acord de Servei, en el cas de contractar efectivament el servei de Treballs Nàutics Mar SL .

Ens comprometem a informar-te de qualsevol canvi corporatiu que impliqui una nova titularitat de les dades que ens has confiat, donant-te l’opció d’exercitar els teus drets.

LES MEVES DADES ESTAN SEGURES A TREBALLS NÀUTIC MAR S.L.?

Treballs Nàutics Mar S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

Totes les comunicacions amb Treballs Nàutics Mar S.L. es realitzen en un canal segur usant xifrat de 256 bits, el mateix nivell de seguretat que utilitzen els bancs més avançats.

Els servidors del proveïdor del servei de hosting estan allotjats dins d’Europa, garantint uns alts estàndards en seguretat (tant seguretat física de les instal·lacions com còpies de seguretat, seguretat de la xarxa i dels serveis d’emmagatzematge).

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS?

 • Dret a ser informat: En aquest apartat t’informarem dels teus drets en relació amb les dades que recaptem.
 • Dret d’accés: aquest dret t’habilita per conèixer quines dades teves estan sent tractades, amb quines finalitats, l’origen i si les comuniquem o comuniquem a tercers.
 • Dret de rectificació: És la possibilitat de modificar les teves dades quan aquestes estiguin incompletes o siguin inexactes.
 • Dret d’oposició: És el teu dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals quan per motius relacionats amb la teva situació personal, hagi de cessar el tractament de les teves dades (llevat que es compleixi alguna de les excepcions que marca la legislació).
 • Dret a l’oblit: És el dret a la supressió de les teves dades si ha desaparegut el motiu pel qual les vas facilitar, el tractament no és lícit perquè no s’hagin recollit correctament, o revoquis el consentiment, així com la resta de supòsits que preveu la llei.
 • Dret a la limitació del tractament: Aquest dret et permet sol·licitar i obtenir del responsable del tractament o arxiu, una limitació del tractament de les teves dades personals quan concorrin els escenaris següents: inexactitud, il·licitud, reclamacions o oposició.
 • Dret a la portabilitat: Per rebre les teves dades en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: Per evitar que prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament automatitzat de les teves dades i que produeixi efectes jurídics o t’afecti de manera similar.

Podeu exercitar qualsevol d’aquests drets a través del servei de correu electrònic a [email protected]

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas, redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat de prestamista sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part de la mateixa.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho mitjançant el següent correu electrònic ([email protected]).

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Girona.

Cookies

En compliment amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web us informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de cookies.

Una cookie és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, poden utilitzar per reconèixer usuari.

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de cookies:

 • Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la vostra navegació a la nostra pàgina web per millorar l’oferta de productes o serveis que us oferim.
 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de l’àrea restringida i la utilització de les diferents funcions, com per exemple, portar a canvi el procés de compra d’un article.
 • Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari com serien l’idioma o el tipus de navegador a través del qual es connecta al servei.
 • Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per aquesta web o per tercers, permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o el ús que faci de la nostra pàgina web. Per això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i mostrar publicitat relacionada amb el perfil de navegació.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquest tipus de cookies emmagatzemen informació del comportament dels visitants obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar avisos publicitaris en funció d’aquesta.

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador.

A la majoria dels navegadors web s’ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip.

A continuació podeu accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les cookies: